Forskning

Senterets forskningsprosjekter kombinerer digital teknologi og bioteknologi innen helse, marin, landbruk og industri. Til sammen består senteret av 17 større samarbeidsprosjekter, som drives av universiteter og forskningsinstitutter med støtte fra Forskningsrådet, og 19 prosjekter er tatt opp som assosierte partnerprosjekt.

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Oslo Universitetssykehus
  • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet