Om senteret

Senter for Digitalt Liv Norge er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon. Senteret drives i samarbeid mellom UiO, UiB og NTNU med støtte fra Forskningsrådet. Aktiviteten er organisert i et ledelses- og nettverksprosjekt, inkludert en forskerskole, og forskningsprosjekter. Senteret skal tilrettelegge for transdisiplinært samarbeid på tvers av institusjoner, faggrenser, og mellom ulike prosjekter. Senteret er sammensatt av prosjekter hvor vertsorganisasjonene utgjør nav- eller node-partnerne i nettverket.

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Oslo Universitetssykehus
  • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet