Om senteret

Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk utdanning, forskning og innovasjon. Senteret drives i samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med støtte fra Forskningsrådet. Aktiviteten er organisert i et ledelses- og nettverksprosjekt, inkludert en forskerskole, og forskningsprosjekter. Senteret skal tilrettelegge for transdisiplinært samarbeid på tvers av institusjoner, faggrenser, og mellom ulike prosjekter. Senteret består av en rekke forskningsprosjekter, hvor vertsinstitusjonene (UiO, UiB og NTNU) utgjør nav- eller node-partnerne i nettverket.

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Oslo Universitetssykehus
  • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet