DLNs livsvitenskapsprosjekter representert på messe

Senter for digital liv Norge deltok på det største nettverksarrangementet innen livsvitenskap i Norden, Nordic Life Science Days, i Malmö I September. Med det fikk relevante DLN-prosjekter verdifull synliggjøring for en rekke aktører innen livsvitenskapsfeltet.

DLN var med i en større norsk felles-stand. Under uttrykket “Norway for Life Science”, presenterte DLN sine livsvitenskapsprosjekter sammen med norske samarbeidspartnere som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, UiO:Livsvitenskap og flere.

Allsidig og relevant program

Programmet i Malmö inneholdt flere relevante temaer og diskusjoner for forskning innenfor Senter for digitalt liv . Én av innslagene på programmet dreide seg rundt helsevesenet og forskning i Norden og såkalte Medicon Valley: "Creating tomorrow's HealthTech solutions". Sesjonen fokuserte på hardware- og programvareekspertise fra både etablert industri og oppstartsbedrifter. "From seed to market: maintaining a sustainable capital market in the Nordics" var en annen interessant sesjon som introduserte diskusjoner rundt de mange, sterke bedriftene i det nordiske livsvitenskaps-feltet, og deres finansieringsmodeller som er er spesifikke for det nordiske markedet. 

"The Recipe for a successful drug discovery and development program- and how to move it forward" ga interessant innsyn i hvordan legemiddelindustrien, i motsetning til hvordan det har vært tidligere, nå outsourcer mer og mer av sin aktivitet, og dermed blir til en stadig mer spesialisert industri. Til slutt var det i tillegg en dedikert sesjon til onkologi og presisjonsmedisin innen kreftbehandling; state of art and future directions

Nye én-sides presentasjoner av seks DLN-prosjekter

I år hadde DLN-teamet også gleden av å profilere seks av senterets helseprosjekter ved Nordic Life Science Days. Fire én-siders ark i A4-format som presenterer innovasjonsideene til prosjektene på en lettfattelig måte, var tilgjengelig for de besøkende på standen.

– Disse arkene er svært nyttig. Det var mange deltakere som fant veien til den norske paviljongen, og var nysgjerrige på hva DLN er. Vi tegnet og forklarte for dem om senteret og med profileringsarkene tilgjengelig, var det mye enklere å forklare mer detaljert om de ulike prosjektene, oppsummerer Alexandra Patriksson, innovasjonskoordinator i DLN.– De besøkende kan putte arket i veska og ta kontakt senere hvis de er interesserte, forklarer hun.

Profileringsarkene lages gjennom tett samarbeid mellom forskningsprosjektene selv, kontakten ved TTO'ene, og koordinatorene for innovasjon og kommunikasjon. Hvis noen prosjekter ønsker å få laget en one-pager for sitt prosjekt, kan de kontakte koordinator for kommunikasjon Hilde Zwaig Kolstad.


Ta en titt på de nye profileringsarkene:


Forfatter

Alexandra Patriksson

E-post: alexandra.patriksson@medisin.uio.no

Hilde Zwaig Kolstad

E-post: h.z.kolstad@mn.uio.no
Tlf: +47 48 08 58 43

Profil

Tema
Helse

Publisert: 25. Sep 2019 - kl. 08:15
Sist oppdatert: 25. Sep 2019 - kl. 13:32