Læring

DLN fremmer rekruttering, utdanning og opplæring av dyktige unge forskere i linje med en Digitalt Liv-tankegang for bedre faglig samarbeid på tvers av fagretningene innen digital bioteknologi og mer innovasjon. DLN Forskerskolen vil skape et miljø for PhD utdanning av høy kvalitet og bidra til god karriereutvikling på postdoktornivå.

DLN arrangerer også workshops, brukerkurs og symposier for å bygge kompetanse hos forskere og andre som ikke nødvendigvis er en del av forskerskolen; for å oppdateres og sammen utvikle "state-of-the-art" og "best practices" for forskning og innovasjon innenfor digital bioteknologi.

Eksempler på det er åpne nettverksmøter som fokuserer på teknologiske og metodologiske aspekter av digital bioteknologi. I senteret er kontaktflaten mellom prosjektene et område hvor kompetanseutvekslingen kan gi merverdi for prosjektene. Metodeutvikling for modellering av biologiske systemer basert på eksperimentelle data er et felt hvor man sammen kan utvikle gode praksiser.

datahåndtering har vi et pågående samarbeid med ELIXIR.no og med FAIRDOM Hub på å tilpasse løsninger som kan forbedre datahåndtering i forskningsprosjektene. Det gjelder nå bruk av plattformene Norwegian e-Infrastructure for Life Sciences (NeLS) og SEEK. Dette arbeidet gjøres i nær dialog med flere forskningsprosjekter i senteret. En slik kobling vil sikre tilgang til langtidslagring av vitenskapelige data, forenkle og utøve god praksis for dokumentering av metadata, samt dele og publisere data og modeller. Vi ønsker løsninger som understøtter praktisering av FAIR prinsippet (Findable Accessible Interoperable Reusable) for vitenskapelige resultater. Vi arrangerer også workshops og møter for opplæring i bruk av datahåndteringsverktøy.

Vi tar imot henvendelser og spørsmål angående våre aktiviteter – link.


Forskerskolen Digitalt Liv Norge

Tverrvitenskapelig læring og utdanning for fremtidens bioteknologi. Åpen for stipendiater og postdoktorer, morgendagens forskere og innovatører.

Les mer om Forskerskolen
Research School logo

Kurs og workshops

Se alle arrangementer →

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Oslo Universitetssykehus
  • Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet