Bli en del av senteret

Næringsnettverk

Vi ønsker aktører fra industri og næringsliv velkommen i Senter for digitalt liv sitt næringslivsnettverk. Som næringslivspartner får man:

  • Tilgang og kjennskap til forskning og kompetanse i innovative akademiske miljøer
  • Nyhetsbrev med relevant informasjon om hva vi jobber med
  • Invitasjoner til våre aktuelle arrangementer og aktiviteter
  • Synliggjøring med logo på vår nettside

Til næringslivsnettverket inviterer vi aktører fra hele innovasjonskjeden innen digital bioteknologi [2] - fra Technology Transfer Offices (TTOer) til investeringsselskap.
 


[2] Med digital bioteknologi menes at digitale verktøy benyttes på biologiske datasett for å hente ut og behandle nyttig informasjon. Digital bioteknologi kan benyttes i forskning og utvikling, produksjon eller tjenesteyting. Eksempler på anvendelsesområder kan være sensorteknologi, screeninger og bioprospektering, bruk av pasient- eller helseregisterdata, produksjonsdata av for eksempel biologiske legemidler, matvarer eller oppdrettsfisk, systembiologi, simulering eller predikering av biologiske systemer.

Det er midlertidig stengt for søknader.